top of page

Metod

InSite skapar omslutande, interaktiva och platsspecifika upplevelser.

Läs mer om dessa begrepp i texter av Rikard Loman, lektor i litteratur- och teatervetenskap vid Lunds universitet och ordförande i InSites styrelse.

bottom of page