top of page

Just nu

...utvecklar vi InEar. Projektet är en studie i hur Teater InSite kan utveckla nya arbetsmetoder, processer och tekniker genom att kombinera platsspecifik och sinnlig scenkonst med binaural ljudteknik.

huvve1_edited_edited_edited.png
huvve1_edited_edited_edited_edited_edite

InEar


Under december 2023 kommer vi att arbeta vidare med binauralt ljud i upplevelser som placerar osynliga karaktärer i rumsligheter tillsammans med deltagare, för att undersöka hur en plats kan förhöjas genom ljud, doft och scenografi.

Håll utkik efter mer info och biljettsläpp inom kort!

Om binauralt ljud

Till skillnad mot ljudinspelningar gjorda i stereo, skapar binaurala inspelningar ljud som efterliknar hur vi hör ljud naturligt. Vid en binaural ljudinspelning används antingen en docka, ett så kallat dummy head, eller mikrofoner placerade på ett mänskligt huvud.
 

Ljudinspelningen sker på precis den plats där den som sedan ska lyssna på inspelningen kommer att befinna sig. Det är av största vikt att alla förhållanden är så lika som möjligt vid inspelningen som vid uppspelningen av ljudfilen. Det är detta som skapar den totalt omslutande upplevelsen och bidrar till att forma en trovärdig miljö genom ljud. Binaurala mikrofoner spelar in i två kanaler, som fångar ljud i 360 grader. Ljudfilen kan sedan endast spelas upp genom hörlurar. 

DEMO(3).png
bottom of page