top of page

Kvinnan i kanalen

För hundra år sedan förlängdes Slottsgatan rakt genom den gamla begravningsplatsen. Arrangörerna till Baltiska Utställningen ville att besökarna skulle åka bekvämt i spårvagn den rakaste rutten från järnvägsstationen.

Men kanske var det inte så klokt att dela en gravplats i två, för när man hugger huvudet av en mask slingrar sig de två slemmiga delarna åt var sitt håll.

En spökvandring i de dödas rike, där rädslan är din närmsta vän.

Kvinnan i kanalen
  Manus
  Martin Thorbjörnsson

  Regi
  Matthias Hahne Thorbjörnsson

  Musik
  Christoffer Andersson

  Foto
  Ove Andersson

  Skådespelare
  Sonny Lindbäck, Nina Jemth, Matthias Hahne Thorbjörnsson
bottom of page