top of page

ImproGestalt

Under våren 2023 arrangerade vi, i samarbete med regissör och gestaltterapeut Eva Wendt, en workshop för skådespelare utifrån hennes metod ImproGestalt.

ImproGestalt kombinerar improvisation, textarbete, rörelse och Gestaltmetodik och syftar till att öka lust, mod och relationell medvetenhet i det sceniska arbetet.

InSites fokus på det interaktiva, platsspecifika och omslutande mötet med publiken har gjort ImproGestalt till ett mycket användbart redskap för att komma åt den reella närvaro som krävs för att publik såväl som aktörer ska uppleva att de befinner sig i samma narrativa och gemensamma nu.

Genom stöd från Kulturrådet, hade vi möjlighet att i samband med workshopen tillsammans med Eva, ge ut en folder där hon berättar mer om sin metod ImproGestalt, så att fler scenkonstnärer kan ta del av metoden.

Foldern finns tillgänglig på både svenska och engelska på Eva Wendts hemsida.

ImproGestalt
bottom of page