top of page

Arkiv

Arkiv är en interaktiv och omslutande upplevelse där åtta deltagare och fyra guider utforskar minnet.

Guiderna bjuder in deltagarna att vandra genom ett poetiskt narrativ av erfarenheter ur ett kvinnligt kodat perspektiv.

I arkivet ställs processerna att ta del av en kollektiv historia och att minnas, bredvid berättelsen om hur eruptiva bergarter formas och omformas. Minnet och kontakten med bergarterna blir både en personlig, kollektiv och geologisk resa.

Arkiv startar utanför entrén till scenkonsthuset Bastionen, Norra Vallgatan 28, Malmö. Deltagarna kommer att hämtas upp i minibuss och köras till spelplatsen. Resan tar cirka 20 minuter. Upplevelsen på spelplatsen tar cirka 40 minuter. Därefter går minibussen tillbaka till Bastionen.

Arkiv
  Av och med
  Amanda Monceau, Ilkka Häikiö, Emmy Högström Tagesson, Jacob Gustavsson, Tim Bishop

  Röst
  Viktoria Flodström

  Kostym
  Marie Leithoff Christensen och Inbal Lieblich

  Smed
  Johan Lindsjö

  Sensorprogrammering
  Jacob Gustavsson

  Foto
  Ilkka Häikiö

  Kreativa konsulter
  Nina Jemth, Liv Kaastrup Vesterskov, Leila Åkerlund, Matthias Hahne Thorbjörnsson, Anna Nordlund, Lisa Mårtensson, Ingrid “Ingo” Rosborg
bottom of page